O nama Katun je zajednički balkanski naziv za planinsku stočarsku kuću. Pod njenim krovom se stoljećima odvijao život u teškim planinskim uslovima, što je uključivalo i proizvodnju različitih, uglavnom mliječnih proizvoda. Teški uslovi su nadjačani naporima vrijednih ljudi, te danas imamo priliku da tu tradiciju ponovimo u uslovima koji nisu tako teški, te da uživamo u neponovljivim okusima stoljetne tradicije. Katun, kao robna marka, je registrovan 2002 godine, u Bosni. Katun bv, kompanija registrovana 2014. u Holandiji.
Home    O nama    Kravlji Sir     Kozji Sir    Maslac     Namazi     Kontakt